Nieuws

Enige tijd geleden is het gehele vm. HBU-terrein verkocht. De nieuwe eigenaren verhuren een gedeelte (opnieuw) aan ons EBOLA BV. (ca. 1 ha. incl. kapschuur). Het resterende bedrijfs-terrein is in eigendom van Van der Wal Transport uit Heerenveen. Zij zullen hieraan een eigen invulling geven.

Dit betekent dus ook, dat alle terrein-bedrijvigheid slechts ten dele aan ons, EBOLA BV., is toe te rekenen. Natuurlijk blijven wij, zoals te doen gebruikelijk voorheen, aanspreekbaar voor onze eigen werkzaamheden. Bij de contactgegevens op deze site kunt u zien hoe en waar wij te bereiken zijn.

De directie van EBOLA BV.